Témahetek a Természettudományos munkaközösség szemszögéből

A fenntarthatósági témahéten a diákok a kötelező komplex természettudomány, a természetismeret és a biológia órákon ismerkedhettek meg a fenntartható gazdálkodás alapelveivel és ezen keresztül  globális problémákkal.

A digitális témahéten a 9. és 10. szakgimnazista tanulók a növényismeret könyv segítségével kódot fejtettek, amelyet egy linkbe behelyettesítve kapták a következő feladatukat. A link alatt  az iskola park egy részének a térképét találták, ahol a park fáit, bokrait kellett felkutatniuk, felismerniük. Ezt követően informatika órán dolgozzák fel a megszerzett információkat.

Skip to content