Képzések

Az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tolna megye legnagyobb agrárszakképző iskolája. Fennállásának 89 éve alatt a magyar mezőgazdaság méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta ki. Valljuk, hogy a szakmai háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba állítása vezet oda, hogy az iskolából kikerülő diákok megállják helyüket a hétköznapokban.

A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor kihívásainak megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító pedagógusok jó szakmai felkészültsége, az iskola tangazdasága, a gazdasági élet szereplőivel való napi jó kapcsolat.

2019-2020-as tanév szakgimnáziumi képzései:

SZAKGIMNÁZIUM (érettségire felkészítő szakasz)

 • Mezőgazdaság ágazathoz tartozó mezőgazdasági technikus szakképesítés Tagozatkód: 1011
 • Mezőgazdaság ágazathoz tartozó állattenyésztő, állategészségügyi technikus szakképesítés Tagozatkód: 1012
 • Rendészet és közszolgálat ágazat Tagozatkód: 1013
 • Élelmiszeripar ágazathoz tartozó élelmiszeripari technikus szakképesítés Tagozatkód: 1020

Mezőgazdaság ágazatban:

A mezőgazdasági szakmacsoportban a négy év során tanulóink szántóföldi növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. A gyakorlati alapképzésére jól felszerelt tangazdaságunkban van lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára.

A jelentkező tanulók kétféle szakképesítés megszerzésének alapozására jelentkezhetnek. Az érettségit követően a Mezőgazdasági technikus, valamint az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség.

 Élelmiszer ágazatban:

Az élelmiszeripari szakmacsoportban a közismereti tárgyak mellett jelentős szerepet kap az élelmiszeri ismeretek alapozása. A gyakorlati képzést az tanulók számára az iskola élelmiszerlaborjában és tankonyhájában biztosítjuk. A képzés Élelmiszeripari technikus szakképesítés megszerzésével zárul.

Rendészet és közszolgálat ágazatban:

A képzés során fontos feladat a bűnmegelőzés, az egészséges életmódra nevelés, a szellem és a test egyidejű fejlesztése. A tanulmányok alatt a résztvevők a közismereti tantárgyak mellett többek között rendvédelmi jogot, közigazgatási ismereteket, magánbiztonságot valamint vagyonvédelmet, rendvédelmi ismereteket, szakmai kommunikációt (magyar és idegen nyelven) is tanulnak. A szakmai gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek az önvédelem (az elhárítás és a védekezés technikájának alkalmazása) területén. Az érettségit követően közszolgálati ügyintéző szakképesítést szerezhetnek, bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba vagy további, az ágazathoz tartozó képzésben folytathatják tanulmányaikat.

 ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK

 • mezőgazdasági technikus
 • állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • közszolgálati ügyintéző

Érettségi után mezőgazdasági technikus, állattenyésztő és állategészségügyi technikus, valamint a közszolgálati ügyintéző képzés választható iskolánkban. A szakiránynak megfelelő „mezőgazdaság ismeretek illetve rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi” vizsgát tett tanulók a képzés keretei között 1 év alatt szerezhetnek technikus végzettséget. A végzett mezőgazdasági technikusaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel vállalkozóként vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és munkagép, önjáró betakarítógép, fejő- és tejfeldolgozó gép, keltető gép) munkát vállalhatnak. A technikus végzettség birtokában lényegesen jobb esélyekkel tudnak indulni tanulóink Európai Unió által meghirdetett pályázatokon.

 2019-2020-as tanév szakközépiskolai képzései:

SZAKKÖZÉPISKOLA (3 éves szakképzés általános iskola után)

 • Gazda
 • Húsipari termékgyártó
 • Pék
 • Pék-cukrász
 • Tejipari szakmunkás
 • Állattartó szakmunkás

A szakma megszerzése után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsgát tenni.

Gazda (OKJ szám: 34 621 01) Tagozatkód: 1014

Tanulóink a 3 éves képzés alatt állattartási, növénytermesztési, gépüzemeltetési, környezet- tűz és munkavédelmi, és vállalkozási ismereteket sajátítanak el, jártasságot szereznek kisüzemi termékek feldolgozásában. A gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában történik.

Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. Végzett diákjaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel vállalkozóként vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és munkagép, fejő- és tejfeldolgozó gép) munkát vállalhatnak.

Húsipari termékgyártó (OKJ szám: 34 541 03) Tagozatkód: 1015

Tanulóink elsajátítják a vágóállatok vágásától a késztermék forgalmazásáig terjedő elméleti és gyakorlati húsipari ismereteket. A gyakorlatok során megtanulják a sertés és marha szakszerű bontását, csontozását, valamint egyéb húskészítmények gyártását. A gyakorlatok a második évfolyamtól a szintvizsgát követően külső gyakorlóhelyeken, tanulószerződés keretében, termelési körülmények között zajlanak.

Pék (OKJ szám: 34 541 05) Tagozatkód: 1016

Tanulóink megismerik a különböző kenyerek, péksütemények előállítását, megtanulják kezelni a sütőipari gépeket, berendezéseket. A gyakorlatok a szintvizsgát követően, a második évfolyamtól külső gyakorlóhelyeken, tanulószerződés keretében, termelési körülmények között zajlanak.

Pék-cukrász (OKJ szám: 34 541 11) Tagozatkód: 1017

Tanulóink képesek lesznek különböző kenyerek, péksütemények valamint cukrászati termékek előállítására, megtanulják kezelni a sütőipari és cukrászgépeket, berendezéseket. A gyakorlatok a szintvizsgát követően, a második évfolyamtól külső gyakorlóhelyeken, tanulószerződés keretében, termelési körülmények között zajlanak.

Tejipari szakmunkás (OKJ szám: 34 541 10) Tagozatkód: 1018

A 2019-20-as tanévben tér vissza képzési palettánkba a tejipari szakmunkás, amelynek során a tanulók elsajátíthatják a tejtermékek előállítását, kezelését, minősítését. A szintvizsgát követően a gyakorlati oktatás a nagy múltú Tolnatej Zrt.-nél történik tanulószerződés keretei között.

Állattartó szakmunkás (OKJ szám: 34 621 03) Tagozatkód: 1019

A szakmai képzés ideje alatt a tanulók elsajátítják a legfontosabb állatfajok tartási-gondozási feladatait. A takarmányozási ismeretek során megtanulnak takarmányadagot összeállítani. Jártasak lesznek az állattartás gépeinek üzemeltetésében. Képessé válnak felismerni az állatbetegségek tüneteit.

FELNŐTTKÉPZÉSEK

 • Mezőgazdasági technikus (esti tagozat)
 • Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (esti tagozat)
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti tagozat)
 • Aranykalászos gazda
 • Szőlész-borász
 • Borverseny bíra
 • Sommelier
 • Motorfűrész kezelő
 • „T” jogosítvány megszerzése
 • Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi alapképzés)
 • ADR (mezőgazdasági veszélyes anyag szállító)

KOLLÉGIUM

Iskolánk területén álló kollégiumunkban valamennyi tanulónknak tudunk férőhelyet biztosítani. A jól felszerelt, felújított 2 illetve 3 személyes fürdőszobás szobákban, valamint a rendelkezésre álló tanulószobákban, könyvtári olvasóban, internetes termekben nyugodt körülmények között készülhetnek tanulóink az iskolai foglalkozásokra. Tanulmányaikat felzárkóztató foglalkozásokon segítjük matematika, magyar, német, angol és szakmai tárgyakból. Szabadidejüket kulturáltan eltölthetik a kollégiumi klubban, asztalitenisz teremben, sportcsarnokban, könyvtárban, számítógép teremben.

 AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

OM azonosító: 036 410

 

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.:61.

Tel.: +36 74/311-277

Fax: +36 74/311-675

E-mail: info@csaposuli.hu

www.csaposuli.hu, www.daszk.hu