Képzések

Az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tolna megye legnagyobb agrárszakképző iskolája. Fennállásának 90 éve alatt a magyar mezőgazdaság méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta ki. Valljuk, hogy a szakmai háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba állítása vezet oda, hogy az iskolából kikerülő diákok megállják helyüket a hétköznapokban.

A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor kihívásainak megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító pedagógusok jó szakmai felkészültsége, az iskola tangazdasága, a gazdasági élet szereplőivel való napi jó kapcsolat.

2020-2021-es tanév technikumi képzései:

TECHNIKUM (érettségire felkészítő szakasz)

 • Mezőgazdaság ágazathoz tartozó mezőgazdasági technikus szakképesítés Tagozatkód:1011
 • Rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó közszolgálati technikus (közigazgatási ügykezelői szakmai irány) Tagozatkód:1012

Mezőgazdaság ágazatban:

A mezőgazdasági szakmacsoportban a négy év folyamán tanulóink szántóföldi növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. A gyakorlati alapképzésre jól felszerelt tangazdaságunkban van lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzésének lehetőségét biztosítja a tanulók számára.

A jelentkező tanulók állattenyésztő és növénytermesztő szakmai irány közül választhatnak. Az érettségit követően a Mezőgazdasági technikus szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőségük.

Rendészet és közszolgálat ágazatban:

A képzés során fontos feladat a bűnmegelőzés, az egészséges életmódra nevelés, a szellem és a test egyidejű fejlesztése. A tanulmányok alatt a résztvevők a közismereti tantárgyak mellett rendészettel, közszolgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tantárgyakat, valamint szakmai kommunikációt (magyar és idegen nyelven) is tanulnak. A szakmai gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek. Az érettségit követően közszolgálati technikus szakképesítést szerezhetnek közigazgatási ügyintéző szakmai irányon, bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba vagy további, az ágazathoz tartozó képzésben folytathatják tanulmányaikat.

 ÉRETTSÉGI UTÁNI TECHNIKUS KÉPZÉSEK

 • Mezőgazdasági technikus, állattenyésztő szakmai irány (OKJ szám: 54 621 03)
 • Mezőgazdasági technikus, növénytermesztő szakmai irány (OKJ szám: 54 621 03)
 • Közszolgálati technikus, közigazgatási ügyintéző szakmai irány OKJ szám: 54 345 01)

Érettségi után mezőgazdasági technikus, állattenyésztő és állategészségügyi technikus, valamint a közszolgálati technikus képzés választható iskolánkban. A szakiránynak megfelelő „mezőgazdasági ismeretek illetve rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi” vizsgát tett tanulók a képzés keretei között 1 év alatt szerezhetnek technikus végzettséget. A végzett mezőgazdasági technikusaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel vállalkozóként vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és munkagép, önjáró betakarítógép, fejő- és tejfeldolgozó gép, keltető gép) munkát vállalhatnak. A technikus végzettség birtokában lényegesen jobb esélyekkel tudnak indulni tanulóink Európai Unió által meghirdetett pályázatokon.

 2020-2021-es tanév szakképző iskolai képzései:

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 éves szakképzés általános iskola után)

 • Gazda
 • Hentes és húskészítmény készítő
 • Pék
 • Pék-cukrász
 • Tejtermékkészítő
A szakma megszerzése után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsgát tenni.

 

 Gazda (OKJ szám: 34 621 01) Tagozatkód 1013

Tanulóink a 3 éves képzés alatt állattartási, növénytermesztési, gépüzemeltetési, környezet- tűz és munkavédelmi, és vállalkozási ismereteket sajátítanak el, jártasságot szereznek kisüzemi termékek feldolgozásában. A gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában történik.

Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. Végzett diákjaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel különböző géptípusokon munkát vállalhatnak. A képzésben résztvevők állattenyésztő és növénytermesztő szakirányok közül választhatnak.

Hentes és húskészítmény készítő (OKJ szám: 34 541 14) Tagozatkód 1014

Tanulóink elsajátítják a vágóállatok vágásától a késztermék forgalmazásáig terjedő elméleti és gyakorlati húsipari ismereteket. Megtanulják a sertés és marha szakszerű bontását, darbolását, csontozását, valamint egyéb húskészítmények gyártását. A gyakorlatok az első évfolyamot követően külső gyakorlóhelyeken, termelési körülmények között zajlanak.

Pék (OKJ szám: 34 541 05) Tagozatkód 1015

Tanulóink megismerik a különböző kenyerek, péksütemények előállítását, megtanulják kezelni a sütőipari gépeket, berendezéseket. A gyakorlatok az első évfolyamot külső gyakorlóhelyeken, termelési körülmények között zajlanak.

Pék-cukrász (OKJ szám: 34 541 11) Tagozatkód 1016

Tanulóink képesek lesznek különböző kenyerek, péksütemények valamint cukrászati termékek előállítására, megtanulják kezelni a sütőipari- és cukrászgépeket, berendezéseket. A gyakorlatok az első évfolyamot követően külső gyakorlóhelyeken, termelési körülmények között zajlanak.

Tejtermékkészítő (OKJ szám: 34 541 17) Tagozatkód 1017

A 2020-21-es tanévtől iskolánk kínálatában új képzésként jelenik meg a tejtermékkészítő, amelynek során a tanulók elsajátíthatják a tejtermékek előállítását, kezelését, minősítését. A gyakorlati oktatás a második tanév elejétől a nagy múltú Tolnatej Zrt.-nél történik.

FELNŐTTKÉPZÉSEK

 • Mezőgazdasági technikus (állattenyésztő szakmai irány)
 • Mezőgazdasági technikus (növénytermesztő szakmai irány)
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti tagozat)
 • Aranykalászos gazda
 • Szőlész-borász
 • Motorfűrész kezelő
 • „T” jogosítvány megszerzése
 • Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi alapképzés)
 • ADR (mezőgazdasági veszélyes anyag szállító)

KOLLÉGIUM

Iskolánk területén álló kollégiumunkban valamennyi tanulónknak tudunk férőhelyet biztosítani. A jól felszerelt, felújított 2 illetve 3 személyes fürdőszobás szobákban, valamint a rendelkezésre álló tanulószobákban, könyvtári olvasóban, internetes termekben nyugodt körülmények között készülhetnek diákjaink az iskolai foglalkozásokra. Tanulmányaikat felzárkóztató foglalkozásokon segítjük matematika, magyar, német, angol és szakmai tárgyakból. Szabadidőjüket kulturáltan eltölthetik a kollégiumi klubban, asztalitenisz teremben, sportcsarnokban, könyvtárban, számítógép teremben.

Iskolánk nyílt napjai:

2019. november 16. 900-1200 (szombat)

2019. december 5. 900-1200 (csütörtök)

 

AM Dunántúli Agrárszakképző  Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

OM azonosító: 036 410

 

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.:61.

Tel.: +36 74/311-277

Fax: +36 74/311-675

E-mail: info@csaposuli.hu

www.csaposuli.hu, www.daszk.hu

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS

A felvételi rangsort a hetedik év végi és a nyolcadik félévi tanulmányi eredmény alapján alakítjuk ki. Központi felvételit nem kell írniuk a jelentkezőknek. A tanulmányok megkezdésének feltétele az érvényes egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Skip to content