Tanáraink

Tanáraink

Dr. Tolnai Kata

Név

Beosztás, tantárgy Elérhetőség

Simonné Szerdai Zsuzsanna

főigazgató simonne.zs@csaposuli.hu
Jeszenka Ildikó általános főigazgató-helyettes jeszenkai@csaposuli.hu
Doszpod Marianna nevelési-oktatási főigazgató-helyettes doszpodm@csaposuli.hu
Dr. Grósz Gergely szakmai főigazgató-helyettes drgroszg@csaposuli.hu
Kuthyné Juhász Ilona gyakorlati oktatás vezető kuthyne.i@csaposuli.hu
Kovács Edit felnőttképzési vezető kovacse@csaposuli.hu
Fülöp Mónika kollégiumvezető fulopm@csaposuli.hu
Assenbrenner Edit mezőgazdasági szakmai tanár assenbrennere@csaposuli.hu
Böröcz Attila mezőgazdasági szakmai tanár borocza@csaposuli.hu
Budai Lajber Tímea könyvtáros tanár budailajbert@csaposuli.hu
Csoknya János földrajz, rajz csoknyaj@csaposuli.hu
Dumitru Stefán testnevelés dumitrus@csaposuli.hu
Dr. Borusné SzalánczKozima matematika, kémia borusne.k@csaposuli.hu
Egle Zsolt kollégiumi nevelő eglezs@csaposuli.hu
Magyar Balázs szakoktató magyarb@csaposuli.hu
Fehérvári Éva magyar fehervarie@csaposuli.hu
Gere Ferenc mezőgazdasági szakmai tanár geref@csaposuli.hu
Illés Gabriella mezőgazdasági szakmai tanár illesg@csaposuli.hu
Főfainé Balics Viktória matematika, fizika fofaine.v@csaposuli.hu
Karika Ágnes magyar, német karikaa@csaposuli.hu
Karika Erika kollégiumi nevelő karikae@csaposuli.hu
Szücs Zsófi mezőgazdasági szakmai tanár szucszs@csaposuli.hu
Kisiván Anita élemiszeripari szakmai tanár kisivana@csaposuli.hu
Kőhalmi Zoltán angol kohalmiz@csaposuli.hu
Kőnig Katalin laboráns konigk@csaposuli.hu
Lengyel–Bányai Renáta biológia, kémia lengyel-banyair@csaposuli.hu
Lukácsovics Ivett élelmiszeripari szakmai tanár lukacsovicsi@csaposuli.hu
Márta Norbert mezőgazdasági szakmai tanár martan@csaposuli.hu
Miklós Emőke angol miklose@csaposuli.hu
Nacsáné Billege Ibolya testnevelés nacsane.i@csaposuli.hu
Ordas András történelem, német ordasa@csaposuli.hu
Pánczél István informatika, matematika panczeli@csaposuli.hu
Péti Csilla magyar, történelem petics@csaposuli.hu
Pósta Réka német postar@csaposuli.hu
Posztós András kollégiumi nevelő posztosa@csaposuli.hu
Simon Zsolt mezőgazdasági szakmai tanár simonzs@csaposuli.hu
Szajkó Eszter magyar szajkoe@csaposuli.hu
Szommer Attila testnevelés szommera@csaposuli.hu
Tarnócziné Nagy Valéria mezőgazdasági szakmai tanár tarnoczine.v@csaposuli.hu
Tolnainé Szabó Beáta élelmiszeripari szakmai tanár tolnaine.b@csaposuli.hu
Völgyi Ágnes mezőgazdasági szakmai tanár volgyia@csaposuli.hu
Vasné Görcs Éva szakmai tanár vasnee@csaposuli.hu
Óraadók:
Bakó Anikó bakoa@csaposuli.hu
Dr. Girst Julianna drgirstj@csaposuli.hu
Guld László guldl@csaposuli.hu
Gulácsi Erika gulacsie@csaposuli.hu
Klem Judit klemj@csaposuli.hu
Réger Balázs

regerb@csaposuli.hu

Temesváry László

temesvaryl@csaposuli.hu

Vörös-Balázs Bella vorosbalazsb@csaposuli.hu
Dr. Tolnai Kata drtolnaik@csaposuli.hu
Nevelést-oktatást segítők
Dobondi Györgyné iskolatitkár dobondine.k@csaposuli.hu
Jenei József rendszergazda jeneij@csaposuli.hu
Skip to content