EFOP 1.8.5-17-2017-00180

Menő Menza kialakítása a Csapó Dániel Középiskolában

EFOP-1.8.5.17-2017-00180

Iskolánk alapítványa, a Csapó Dániel Alapítvány sikerrel pályázott a Menő menza kialakítása a Csapó Dániel Középiskolában című projektre, melynek eredményeként 19 993 795 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra lettünk jogosultak.

A támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. november 1.
A projekt megvalósításának befejezése: 2018.10.31.

A projekt bemutatása, a projekt céljai: 

Fő célként jelenik meg az egészséges életmód kialakításához, megőrzéséhez, az egészséges életvitelhez szükséges tudás átadása, az ehhez szükséges készségek képességek fejlesztése elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.

Az egészséges életmód három fő pillérének (táplálkozás, testmozgás, lelkiegészség) megismertetése, lehetőség biztosítása a rendszeres testmozgásra és az egészséges táplálkozásra.  

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok és családjaik birtokába az egészséges életvitelhez szükséges, olyan átfogó tudás kerüljön, illetve olyan készségek kerüljenek kialakításra, amelyek hozzájárulnak az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a tanulók étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javításához, a várható élettartam és az egészségben elöltött életévek számának növeléséhez.

Célként jelenik meg a tanulók egészségkultúrájának fejlesztése a szülők bevonásával.

 Az étkeztetés tárgyi körülményeinek, feltételeinek javítása az iskola konyháján, ebédlőjében, ezáltal javuljon a közétkeztetés minősége és az étkezési kultúra.

Az egészségesebb életvitelt megkönnyítheti az, hogy elérhetővé tesszük a gyümölcs és zöldségkínálatot a diákok számára, hiszen van, akinek a szociális helyzete nem engedi, hogy hozzájusson nap, mint nap ezekhez. A célunk az, hogy a diákok mindennapjainak részévé váljon a nyers zöldség-gyümölcsfogyasztás, szükségesnek érezzék annak fogyasztását. Fontos, hogy kialakítsuk annak igényét, hogy beszerezzék rendszeresen ezeket az élelmiszereket. Az egészség megőrzésének támogatása érdekében ivókutak/ivóvíz automatákat szerzünk be.

A tankert kialakítása is az egészséges életmódra nevelést célozza, a termesztett növények kiváló élettani hatásait tudja bemutatni.

A célok megfogalmazásakor figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, illetve a szükségletfelmérés tapasztalataira támaszkodtunk. Fontosnak tartjuk, hogy a szervezett programokkal elérjük a célcsoportot, teljesíteni tudjuk az indikátorokat és a műszaki-szakmai eredményeket. A szemléletformáló programokon keresztül a családok egészségtudata is erősödjön.

A kitűzött célok elérésének egy kulcsa a projekt megvalósítási ideje alatt dietetikus szakember rendelkezésre állása, csoportos foglalkozások és egyéni konzultációk keretében egészségfejlesztési program lebonyolítása. A táplálkozással kapcsolatos felmérés kiértékelése.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának társfinanszírozásban valósul meg.

Ismeretterjesztő foglalkozások, előadások

Szemléletformáló programok a megvalósítás során

Szakmai beszámoló

Skip to content