ERASMUS+ pályázat

Összefoglaló a 2015-1-HU01-KA102-13438 számú pályázatról

Az FM DASzK 2015-ben fogta össze először tagintézményei külföldi gyakorlatait, így 3 tagintézmény 3 tevékenységben 5 turnusra nyújtott be pályázatot a Tempus Közalapítványhoz.

Az intézmény sokszínűsége megmutatkozik a megvalósított projektekben is: 7 tanuló teljesített mezőgazdasági gyakorlatot Németország Sachsen tartományában családi gazdálkodóknál. 20 falusi gazdasszony tanuló szintén Németországban thüringiai szállodák munkájában vett részt. 10 tanuló Horvátországba utazott 22 napra egy mezőgazdasági iskolába, ahol a fogadó intézmény tangazdaságában folyó munkában vettek részt. Lehetőséget kapott az intézmény arra is, hogy szakképzési munkatársak Németországba utazzanak és tapasztalatokat gyűjtsenek a köllitschi Oktató és Kísérleti Gazdaságban folyó üzemen kívüli gyakorlati oktatásról. A projektek alapvető célja az volt, hogy a résztvevők szakmai, nyelvi és személyes készségei fejlődjenek, tapasztalataik bővüljenek, olyan személyes motiváló élményekkel gazdagodjanak, amely akár egész életük során végigkíséri a kiutazókat, nyitottabbá, magabiztosabbá, szakmájuk iránt elkötelezettebbé váljanak. Fontosnak tartottuk, hogy a kiutazó tanulók kipróbálhassák önmagukat idegen nyelvi környezetben, hogy meg tudnak-e felelni a mindennapi élet által támasztott követelményeknek, alkalmazzák addig megszerzett szakmai ismereteiket, ezáltal szemléletmódjuk tágulhasson, elmélyüljön a környezettudatos gondolkodás. Intézményünk jövőképében színvonalas gyakorlati képzés szerepel, amit innovatív tantestülettel tudunk megvalósítani. A megújulást biztosítja, hogy munkatársainknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy külföldön is tudjanak tapasztalatokat szerezni, szakmai kapcsolatokat kiépíteni.

A projektek sikeres megvalósításának érdekében a tanulók szakmai, nyelvi és országismeretei felkészítésen vettek részt.

7 szakképzési munkatársunk (szakmai főigazgató-helyettes, mezőgazdasági mérnöktanárok és tangazdaság vezető) Köllitschbe utazott, mivel tanulóink már 2 alkalommal vettek részt ugyanebben a gazdaságban gyakorlati oktatáson. Fontosnak tartottuk, hogy kollégáink is megismerjék az itt folyó munkát annak érdekében, hogy a tanulói mobilitások programja minél inkább megfeleljen a hazai tanterveknek, a lehető legtöbbet használjunk ki a felkínált lehetőségekből. A résztvevők betekinthettek a növénytermesztési és állattenyésztési munkagyakorlatok oktatásának nagy részébe.

7 tanuló (gépész, gazda, mezőgazdasági szakközépiskolai képzés) 2015. augusztus 24-én Köllitschbe utazott. A tanulókat jól felszerelt kollégiumban helyezték el. A tanulók kísérő tanárral vettek részt növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlatokon. Az első héten talajmegmunkálás, takarmánykészítés, betakarítási műveletek, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás és az ezekhez kapcsolódó gépek üzemeltetése szerepelt a programban. A hétvégén Torgauba és Lipcsébe utaztak, hogy a kultúrából is ízelítőt kapjanak. Az állattartó telepen megismerték a szarvasmarha tartáskörülményeit (korcsoportonként: borjú, üsző, tehén). Kézzel és géppel fejtek, tejet vizsgáltak, takarmány adagokat állítottak össze, takarmányoztak. Nagy élmény volt számukra a termékenyítés, az állatbírálat és a csülökápolás. A délutáni szabadidőt a kollégium sportlétesítményében tölthették, bicikli túráztak, közösen főztek-sütöttek, hogyha egy kis hazaira vágytak. Az oktatást teszttel zárták. Ezt követően 12 héten keresztül Plauen környéki családi gazdaságokban teljesítettek gyakorlatot, amelyek elsősorban szarvasmarha tenyésztéssel és az ehhez tartozó takarmánynövény-termesztéssel foglalkoznak. A gyakorlat során hétfőtől péntekig a gazdaságok mindennapi munkájában vettek részt. A szabadidőben a tanulók üzemet látogattak, Berlinbe, Zwickauba, a hannoveri Agrotechnik kiállításra utaztak, részt vettek regionális és családi ünnepeken. A tanulók munkáját a gazdák szövegesen értékelték.

A 10-11. évfolyamon tanuló falusi gazdasszonyok a Siegmundsburger Haus Warrequelle GmbH által koordinált egy hónapos gyakorlaton 2 turnusban vettek részt. Lehetőségük volt arra, hogy a vendéglátás több területén (konyha, étterem, vendégszobák) kipróbálják magukat. Kijelölt személy foglalkozott a tanulókkal, ellenőrizte és értékelte munkájukat. Szabadidejükben Erfurtba látogattak.

A fenti tevékenységben a résztvevők Europass bizonyítványt kaptak.

A horvátországi gyakorlat a technikus tanulók meghatározott őszi összefüggő gyakorlat keretében a Srednja Gospodarska Skola Krizevici tangazdaságában valósult meg. A tanulók részt vettek takarmánykészítésben, tejfeldolgozásban, fejtek, sajtot készítettek, a kertészetben almabetakarításban segítettek. Ellátogattak Zágrábba, Kalnikibe, a Pioneer cég hibridkukorica bemutatójára.

A tanulók az iskola keretein kívül jól alkalmazkodtak az új kihívásokhoz, nyitottabbá, határozottabbá váltak. Szakmai ismereteik, munkakultúrájuk fejlődött, egymás iránti felelősségük erősödött. Megismerték a külföldi kis-és középvállalatok szervezeti struktúráját. Idegen nyelven bátrabban szólaltak meg.
Csatolt dokumentumok:

Szakmai gyakorlat Németországban

Szakképzési munkatársak beszámolója

Kísérő tanári beszámoló

Skip to content