Közösségfejlesztő tevékenységek (tanórán kívül)

Közösségfejlesztő tevékenységek

­­­­­­­­­GINOP-6.2.3-17-2017-00012

Együttműködés a dunántúli agrár szakképzés fejlesztéséért

1.Drogprevenciós programok

A drogprevenció három csoportban 5 x 2 órás foglalkozásokkal valósult meg drámapedagógiai módszerekkel. Két intézményben – Csapó D. Mg-i, Kinizsi P. É-i –Drámafoglalkozásokat a tanítási órákon kívül valósítottuk meg, alkalmanként két óra időkeretben, egyéni és/vagy csoportos igény alapján.

A foglalkozások célja, hogy a projekt előkészítési szakaszában felmerül, a tanulókat és osztályközösségeket érintő problémákkal foglalkozzunk, úgy mint: kirekesztés, bántalmazás, agresszió, drogfogyasztás, szenvedélybetegségek; továbbá értelmezzünk olyan alapértékeket, mint: elkötelezettség, kitartás, együttműködés, csalás, hazugság, szeretet, támogatás.

Az egyes foglalkozások egy-egy témát dolgoztak fel a tanítási dráma módszertanával, amelynek felépítése a következő:

•          Ráhangoló játékok

•          Előkészítő szabályjátékok

•          Szituációs játékok – felkészülés a szerepekre

•          Színjátszás:

  1. a tér megteremtése, a díszletek és kellékek szimbolikus kijelölése,
  2. a drámai szituáció megjelenítése
  3. lehetséges megoldások felvázolása, bemutatása, megvitatása

•          Kérdések, tanulságok megbeszélése

•          Lezárás

A módszertan sajátossága, hogy a drámai szituációt térben is időben távolítva jelenítjük meg, pl.: a drogfogyasztás kérdését egy amerikai kosárlabda csapat dopping-dilemmájában jelenítjük meg, ahol az a kérdés, hogy fogyasszanak-e doppingot a bajnokság megnyerésének érdekében. A saját álláspont kialakításában segít a színjátszás, a szerepekbe helyezkedés, az átélés, ami további érzéseket és gondolatokat vet fel, ezért szükséges, hogy egy-egy csoport minimális 5 alkalommal vegyen részt különböző témájú drámafoglalkozásokon, a 3 konzorciumi intézményben tréningszerűen foglalkoztak ezzel a témával a tanulók.

2. Egészség-megőrző programok

Egészségnap a sport és a helyes táplálkozás jegyében

A program során az egészséges táplálkozás ismérveit kívántuk hangsúlyozni. Azt, hogy mit tehetünk a túlsúly ellen, milyen egészségügyi következményei vannak a helytelen táplálkozásnak. Az előadásokkal, interaktív foglalkozással, csoportépítő játékokkal, egészséges ételek kóstolójával valósult meg.

Egészségnap a sport jegyében – 8 intézményben – összesen 9 alkalommal 4 órás esemény 40 fő részvételével került megrendezésre.

3.         Mentálhigiénés foglalkozások

Egészségnap a mentálhigiéné jegyében

A program során a család szerepének fontosságát hangsúlyoztuk. A programon az alábbi témákat dolgoztuk fel előadások, beszélgetés, szituációs játékok és játékos gyakorlatok formájában.

         A család szerepe

         Családon belüli helyes kommunikáció, kommunikációs zsákutcák

         A szülő-gyermek kapcsolata, előadás a szerepekről, a szülő-gyermek kapcsolat sajátosságáról

Egészségnap a mentálhigiéné jegyében – 9 intézményben – összesen 9 alkalommal 4 órás esemény 40 fő részvételével került megrendezésre

4. Színházi nevelés program

A kőszínházi látogatás a COVID-19 járványhelyzet miatt meghiúsult, így tantermi, interaktív előadásokat tekintettek meg a tanulók.

ElőadásHelyszín
HűségVép
HűségSomogyzsitfa
Ki vele, NéróLengyel
ApostolSellye
AntigonéSzekszárd
Kövek a zsebbenKaposvár, Kinizsi
Kövek a zsebbenKaposvár
AntigonéVillány
AntigonéSzentlőrinc

A darab társadalmi mondanivalójának megértésére felkészítő foglalkozás és a tanulságok megbeszélésre feldolgozó foglalkozást tartottak. Az előadásokat a Kaposvári Csiky Gergely Színház és K2 Színház biztosította.

Skip to content