SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Csapó Dániel Emlékverseny 2023/24

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2023/2024-es tanévben meghirdeti a Kárpát-medencei magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolák számára a Csapó Dániel Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk:

 

 1. Alternatívák a mezőgazdasági termelésben

Szántóföldi növények alternatív termesztési technológiái

Gazdasági haszonállatok alternatív tartási és tenyésztési gyakorlata

Tájak és fajták kapcsolata-lehetőségek a fajták tulajdonságainak kihasználásában

 

 1. Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei

Alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása

Falusi vendéglátás, vidéki turizmus lehetőségei

Gyógy-, kertészeti és fűszernövények, hagyományos- és tájfajtáinak termesztéstechnológiája, értékesítési lehetőségei

 

 1. Élelmiszeripari technológiák bemutatása

Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban

Kézműves élelmiszer-előállítás

 

 1. Precíziós módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban

Precíziós gazdálkodás területei, precíziós gazdálkodás eszközei, precíziós gazdálkodás háttérinformatikai szoftvereinek bemutatása

Drónok használata a precíziós mezőgazdaságban

Precíziós növénytermesztés

Precíziós állattenyésztés

 

A pályaműveket nyomtatott (kötve, vagy fűzve kettő példányban), valamint elektronikus formában (e-mail) kérjük benyújtani.

A választott téma címe és a témavázlat beküldése e-mailben, az iskola honlapján található táblázat hiánytalan kitöltésével együtt: 2023. december 08.

A kész pályaművek beadási határideje: 2024. február 16.

A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A megfelelőnek minősített munkák alkotóit szóbeli védésre hívjuk, amelyről 2024. március 4-ig értesítjük a versenyzőket.

 

A szóbeli forduló időpontja 2024. március 22.

Az emlékverseny pályamunkáinak a szóbeli védéssel együtt, a dolgozat témájától függően 4 bizottság rangsorolja. Az I.-III. helyezett versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.

 

A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni:

„Csapó Dániel Emlékverseny”

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19.

e-mail: emlekverseny@csaposuli.hu

 

 

A dolgozatok formai követelményei:

 • A dolgozat terjedelme: 40.000 – 60.000 karakter (szóköz nélkül)
 • A címlapon szerepeljen az iskola, dolgozat címe, dolgozat készítője, felkészítő oktató, kategória.
 • Szerkesztés:
 • Times New Roman betűtípus, 12 betűméret
 • 1,5 sorköz, 0 pt térköz, normál margók
 • sorkizárt
 • oldalszám elhelyezése: oldal alján, egyszerű szám
 • generált tartalomjegyzék
 • fotók, ábrák, táblázatok maximum 20%- át tehetik ki a dolgozatnak. A többi kapcsolódó fotó, táblázat a mellékletekbe kerüljön.
 • Felhasználható szakirodalmak: elsősorban nyomtatott szakirodalom, mely releváns a témában, folyóirat, könyv (elektronikus változatban is megfelelő)
 • A hivatkozások lábjegyzetben legyenek jelölve, internetes hivatkozás (konkrét linkkel, letöltés dátumának megjelölésével) is megengedett, kivéve a Wikipédia és ellenőrzés nélkül szerkeszthető honlapok.
 • Felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén szerepeljen.

 

Tartalmi követelmények:

 • A dolgozat felépítése: bevezetés, témaválasztás, elméleti háttér, saját kutatás, következtetések
 • A pályamű készítője indokolja meg a témaválasztást.
 • A pályamű tartalmazzon önálló kutatást, kísérleti eredményeket, értékelést, következtetéseket.
 • A felhasznált irodalmi adatok legyenek helytállóak.
 • Nyelvezete, fogalmazása legyen világos, érthető és logikus.

 

 

 

Szekszárd, 2023. október 17.

 

 

 

                                                                                               Fülöp Mónika

                                                                                                     igazgató

  Csapo Daniel Emlekversen y 2024_Nevezési lap.xlsx

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium