Továbbképzések

GINOP-6.2.3-17-2017-00012

Együttműködés a dunántúli agrár szakképzés fejlesztéséért

.

A továbbképzések célja: elméleti és gyakorlati/módszertani segítségnyújtás az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. A továbbképzések témáinak kiválasztása során figyelembe vettük az intézményi helyzetfeltárás során azonosított intézményi igényeket, szakmai hiányterületeket. Ennek alapján az alábbi képzéseket terveztük:

  • Képzések listája
Képzési igényTervezett tanfolyam címeTervezett pedagógus létszám
tudásmérés módszertana (az iskola belső értékelési rendszerének kialakítása)A tanulók mérés-értékelése5 fő
Tevékenységközpontú tanulási technikák, módszerek -kooperatív tanulás -differenciált tanulásszervezés -élménypedagógia -alkotópedagógia -tanulásmódszertan reflektív pedagógiaA tanulási képességek fejlesztése kooperatív és egyéb hatékony tanulás módszerekkel    15 fő
SNI és BTM tanulók azonosítása, gyakorlati segítség a fejlesztéshezElméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a tanulási problémákkal, tanulási zavarokkal tanulók fejlesztéséhez.5 fő
A tehetségek felismerésének és fejlesztésének lehetőségei, területei a szakképzésbenA tehetséges tanulók fejlesztésének módszerei, kreativitás fejlesztésének lehetőségei 14-18 éves korosztályban5 fő
Olvasási deficit (szó, szószerkezet, mondat)felismerésében, fejlesztésével való tapasztalat. Differenciált tanulástervezésben, egyéni fejlesztéseSzövegértés-szövegalkotás fejlesztése, szövegértési deficitek fogalma, azonosítása és kezelésük15 fő
A robotikai eszközök felhasználásának lehetőségei az oktatásbanRobotika2 fő
A korai iskola elhagyók családi, korcsoporti iskolai konfliktusainak kezelésére módszertan segítségnyújtásAgresszió – és konfliktuskezelés15 fő
Infokommunikációs eszközök használata, digitális tananyagok alkalmazásának és készítésének módszertani támogatásaAz infokommunikációs technológia alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban6 fő
Összesített létszám 68 fő

A fenti témák közül a pedagógusok az előzetes tudásuk és érdeklődésük szerint választhattak figyelembe véve az intézményi igényeket.  

  A projektben belső és külső továbbképzéseket terveztünk, melyet a pedagógus továbbképzési tervben határoztuk meg

1. Belső képzés

A belső képzések az intézmények pedagógusainak meglévő vagy a projekt során megszerzett tudására épült. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk az egymástól tanulásra, ezzel is növelve az érintettek szakmai elismertségét.

A belső tudásátadás 3 témát érintett:

1. Moduláris tananyagok, módszerek tudásmegosztása

A tananyagfejlesztés során 6 db tananyag modulrendszerű feldolgozása történt innovatív módon, melynek a megismertetésére belső képzést tartottunk 3 alkalommal (2019.05.13. Somogyzsitfa, 2019.05.15. Szentlőrinc, 2019.05.16. Szekszárd). A tudásmegosztás során 57 pedagógus ismerkedett meg a fejlesztett tananyagokkal, melyeket a tanítás során alkalmazni tud a jövőben.

A képzésen 57 fő vett részt és 57 fő kapott oklevelet.

    1.2 Tanulásmódszertan munkacsoport fejlesztési anyagának bemutatása

A munkacsoport tagjai a kooperatív tanulással és a projektmódszer elméletével, illetve annak a gyakorlatban történő megvalósításával foglalkoztak külső szakértő segítségével. Olyan óravázlatokat, órarészleteket terveztek, amelyek nemcsak a közismereti tantárgyakat tanítók számára nyújtottak mintát, hanem a szakmai tantárgyakat tanítók is elsajátíthattak a saját tananyagukhoz kapcsolódó módszertani fogásokat, mintákat.

A munkacsoport 10 hónapig működött, majd belső képzés során saját intézményükben  osztották meg ismereteiket, tapasztalataikat kollegáikkal. 

A munkacsoportban 12 fő vett részt.

1.3   Tapasztalat, jó gyakorlat megosztása

Tudásmegosztás során három helyszínen (Somogyzsitfa, Kaposvár, Szekszárd) 2-2 pedagógus mutatta be jó gyakorlatát az intézmények munkatársai számára.

A jó gyakorlat megosztásában 60 fő vett részt, ebből 6 fő mutatta be a tapasztalatait.

2.Külső képzések

A külső képzések akkreditált pedagógus továbbképzéseket jelentenek azokon a hiányterületeken, amelyek a helyzetfeltárás során azonosításra kerülnek. A külső képzéseket az Oktatási Hivatal pedagógus-továbbképzés adatbázisából választottuk ki.

2.1 Pedagógus továbbképzések

A pedagógusok körében végzett igényfelmérést követően kerültek kiválasztásra a továbbképzések, melyeket helyi szolgáltató szervezett meg.

Akkreditált továbbképzések

  • Konfliktuskezelés
  • A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával
  • Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei
  • Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák
  • Személyiségfejlesztés és esetmegbeszélés a pedagógiai munka konfliktusainak kezelésére
  • A digitális tábla (interaktív tábla, e-tábla) kreatív, élményközpontú használata a mindennapi oktatásban
  • Mobilrobotok az oktatásban

A továbbképzésen 68 fő vett részt és 68 fő tanúsítványt kapott.

2.2 Vezetői képzés (GINOP 6.2.3-VEKOP15)

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt keretében fejlesztett vezetőképzést vettük igénybe. 

Az intézmények vezetői – 9 fő – vettek részt a továbbképzésen.

A képzés során a vezetők megismerték az európai és a hazai jó gyakorlatokat az iskola lemorzsolódás csökkentése témában.

Skip to content