Továbbképzések

GINOP-6.2.3-17-2017-00012

Együttműködés a dunántúli agrár szakképzés fejlesztéséért

A projektben belső és külső továbbképzéseket terveztünk, melyet a pedagógus továbbképzési tervben határoztuk meg.

A pedagógusok az előzetes tudásuk és érdeklődési körük szerint választottak a témák közül, melyek módszertani támogatást nyújtottak az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.

  1. Belső képzés

Az intézmények pedagógusainak meglévő tudását tártuk fel, lehetőséget biztosítottunk az egymástól tanulásra, ezzel is emelve szakmai elismertséget.

1.1 Fejlesztett tananyagok, módszerek tudásmegosztása

A tananyagfejlesztés során 6 db tananyag modulrendszerű feldolgozása történt innovatív módon, melynek a megismertetésére belső képzést tartottunk 3 alkalommal (2019.05.13. Somogyzsitfa, 2019.05.15. Szentlőrinc, 2019.05.16. Szekszárd). A tudásmegosztás során 57 pedagógus ismerkedett meg a fejlesztett tananyagokkal, melyeket a tanítás során alkalmazni tud a jövőben.

A képzésen 57 fő vett részt és 57 fő kapott oklevelet.

1.2 Tanulásmódszertan munkacsoport

Kooperatív tanulási módszer és a projektmódszert ismerték meg a gyakorlatban.

A munkacsoportban 12 fő vett részt.

1.3  Tapasztalat, jó gyakorlat megosztása

Tudásmegosztás során három helyszínen (Somogyzsitfa, Kaposvár, Szekszárd) 2-2 pedagógus mutatta be jó gyakorlatát az intézmények munkatársai számára.

A jó gyakorlat megosztásában 60 fő vett részt, ebből 6 fő mutatta be a tapasztalatait.

2.Külső képzések

A külső képzések akkreditált pedagógus továbbképzéseket jelentenek azokon a hiányterületeken, amelyek a helyzetfeltárás során azonosításra kerülnek. A külső képzéseket az Oktatási Hivatal pedagógus-továbbképzés adatbázisából választottuk ki.

2.1 Pedagógus továbbképzések

A pedagógusok körében végzett igényfelmérést követően kerültek kiválasztásra a továbbképzések, melyeket helyi szolgáltató szervezett meg. A tervhez képest összevonásra kerültek képzések, mivel a projektben a tanulásmódszertani fejlesztő munkacsoportban is megismerkedtek több témával a pedagógusok.

Akkreditált továbbképzések

– Konfliktuskezelés

– A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával

– Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei

– Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák

– Személyiségfejlesztés és esetmegbeszélés a pedagógiai munka konfliktusainak kezelésére

– A digitális tábla (interaktív tábla, e-tábla) kreatív, élményközpontú használata a mindennapi oktatásban

– Mobilrobotok az oktatásban

A továbbképzésen 68 fő vett részt és 68 fő tanúsítványt kapott.

2.2 Vezetőképzés (GINOP 6.2.3-VEKOP15)

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt keretében fejlesztett  vezetőképzést vettük igénybe. 

Az intézmények vezetői – 9 fő – vett részt a továbbképzésen.

Skip to content