SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Gazda

Gazda illusztráció

Mezőgazdaság és erdészet ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Lovász szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember. Képes elvégezni a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos és környezetkímélő technológiákkal.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, elhivatottságával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések meghozatalának képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • talaj-előkészítést, vetést végez;
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • növény ápolást végez;
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;
 • takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajt;
 • állatot takarmányoz, szaporít;
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;
 • mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Tagozatkód: 1204

 

Tanulóink a 3 éves képzés alatt állattartási, növénytermesztési, gépüzemeltetési, környezet- tűz és munkavédelmi, és vállalkozási ismereteket sajátítanak el, jártasságot szereznek kisüzemi termékek feldolgozásában. A gyakorlati oktatás aziskola tangazdaságában történik.

 

Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. Végzett diákjaink

gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel különböző géptípusokon munkát vállalhatnak. A képzésben résztvevők állattenyésztő és növénytermesztő szakirányok közül választhatnak.

 

A gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj-és környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését.

 

 Állattenyésztői szakmairány: A gazda a gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Teljesíti az állatok szakszerű elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos szakmai és gazdasági elvárásokat, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére -külön hatósági vizsga keretében -a tanulmányai alatt lehetőség van.

 

 Növénytermesztői szakmairány: A talaj termőképességének, a növényzet környezeti feltételeinek figyelembevételével végzi a növénykultúrák gazdaságos termesztését, a vetés-előkészítéstől a betakarításig vagy az értékesítésig. Segíti, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. Ellátja a növényvédelmi feladatokat, a szakmai, környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai követelmények szerint, gondoskodik a vegyszerek kezeléséről, tárolásáról. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére -külön hatósági vizsga keretében -a tanulmányai alatt lehetőség van.


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium