SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

CSAPÓ DÁNIEL (1778-1844)

 

 

Csapó Dániel a reformkor kiemelkedő politikusa és gazdasági szakembere volt, „az első magyar nemzetgazda”.

 

Vezető szerepet vállalt Tolna vármegye politikai életében. Alispánsága idején, 1827 és 1836 közt, támogatta a szekszárdi vármegyeháza építését; a Ferenc-csatorna kiásását a Duna és Baja közt; a kisdedóvást; a kórház ügyét. Részt vállalt gróf Széchenyi István munkáiban, levelezett Kossuth Lajossal, barátja volt Deák Ferenc. Az 1832-36. évi országgyűlésen a liberális ellenzék egyik vezéregyénisége Bezerédj Istvánnal együtt.

 

A gazdaság fejlesztése terén is támogatott minden haladó kezdeményezést. Az 1596 holdas tengelici birtoka a reformkorban az ország mintagazdasága volt. Pesti és budai kereskedőkkel állt kapcsolatban. Birtokai jövedelmének 54 %-át az állattenyésztés adta.

 

Csapó országos gazdasági egyesületek tagja volt: Lótenyésztési Társulat, Állatmutató Egyesület, Állattenyésztési Társaság. A Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke 1839-1844 közt. Szakcikkeket írt a Magyar Gazda c. lapba. Műve a Gazdasági Kis Tükör.

 

Bezerédj István így búcsúztatta: Méltók akkor leszünk hozzá, „ha előszeretettel folytatjuk a jót, mit Ő kezdett, és nem felejtvén el az Ő általa adott példákat, működésünket állítjuk föl néki eleven emlékül.”

 

 

 

Garay János: Csapó Dániel emléke - részlet

 

 „ A lelkesült társak koszorújában Első valál s utolsó egyaránt:
Első, ahol haladni s tenni kellett, Utolsó, hol pihenni kelle tán.
S örömmel vallja a gazda - egyesület: Nem volt jelesb bajnoka még kivüled.”

 

 

 

 

1961-ben vette fel az intézmény Csapó Dániel nevét. A diákok minden évben rendbeteszik a névadó tengelici sírját. Március 21. a névadó születésnapja, ehhez kötődően minden évben Csapó Napokat rendez az iskola. Ennek keretében szervezte az intézmény a Tudományos Diákköri Konferenciát, és szervezi a Csapó Dániel Emlékversenyt. Hagyománnyá vált a Diáknap és a Csapó Futás is, a diákok részvételével, melynek végén megkoszorúzzák a tengelici sírt.

A palánki diákok az alsótengelici idősek otthonának lakóit minden év decemberében karácsonyi műsorral köszöntötték.

 

1988-ban alakult a Csapó Baráti Kör, és létrehozták a Csapó Alapítványt a kiváló képességű tanulók támogatására.

 

1986 Megnyílt az iskola múzeuma. A gyűjtemény a paraszti életformát mutatja be. A régi eszközöket az iskola tanárai, dolgozói és diákjai gyűjtötték össze Beödök Bertalan tanár úr vezetésével.

 

1989-ben az iskola fennállásának 60. évfordulóján emléktáblát avattak a névadó, Csapó Dániel példamutató munkásságára emlékezve. A dombormű Farkas Pál szekszárdi szobrászművész alkotása.

 

1992 tavaszán újra megkondult a kis harang, melyet a Csapó Baráti Kör kezdeményezésére vásároltak vissza, és helyeztek el az iskola udvarára. A haranglábat csíki mesterek készítették. Az ünnepélyes megkondítást Hargitai Sándor egykori tanár, Buzás Ferenc, az első diák és Szommer Attila, a diákönkormányzat tagja végezték. A haranglábat 2020-ban felújítottuk.

 

1995 őszén rendezték meg először a „Garamvölgyi László Terem-labdarúgó Emléktornát” az iskola volt testnevelő tanára emlékére. Az Emléktornát a testnevelési munkaközösség alapította, Újvári Mihály tanár úr vezetésével.

 

1998 márciusában a Csapó Napok keretében avatták fel a kopjafát az elhunyt tanárok és diákok emlékére. A kopjafát Miklós Lajos tanár úr tervei szerint és irányításával faragták a kollégium tanulói. Azóta minden év őszén leróják kegyeletüket az elhunytak előtt az iskola tanárai és diákjai.

 

1999-ben szobrot avattak az iskola parkjában. A mű Szathmári Juhos László szekszárdi szobrászművész alkotása. A „Lány szarvassal” jelzi az ember és a természet bensőséges kapcsolatát. Utal az iskola képzési ágaira és az iskola névadójának, Csapó Dánielnek a címerére is. A lány kezében lévő alma a tudás almája. A szobor felállítása Ékes László tanár úr szervező munkája és az iskola volt diákjainak, szervezeteknek adományai alapján vált lehetségessé.

 

A KÉPZÉSI FORMÁK TÖRTÉNETE A „CSAPÓBAN”

 

  1. október 1 - 1944 novembere Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola

                                                           2 év, „szakiskolát végzett gazda”

1946- 1949     Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola

1949- 1950     Mezőgazdasági Gimnázium

1950- 1970     Mezőgazdasági Technikum

növénytermesztő és állattenyésztő szak

1954-1971      általános mezőgazdasági technikusi képzés

1969                kertész szak

1970                mezőgazdasági gépész szak

 

1961- 1970     Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum

                                    felsőfokú növénytermesztő és gépüzemelő szak

 

1970- 2000     Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola

                        növénytermesztő és állattenyésztő szak, kertész és mezőgazdasági gépész szak

1978-              szakmunkásképzés: mezőgazdasági gépész, állattartó telepi gépész,

         állattenyésztő, szarvasmarha- és állategészségőr

1981                élelmiszeripari szakmunkásképzés: húsfeldolgozó, sütőipari (1982-től),

                                                                                 tejtermékgyártó (1989-től)

1984                A gépész szak Lengyelre került.

1988                Újraindult a technikusképzés: állattenyésztő és állategészségügyi technikus.

                        Levelező tagozat is működött 1996-ig.

1989-1997      általános állattenyésztő szakközéposztály

                         gazdaképzés (érettségi után 1 év)

                         hentes és mészáros vállalkozó (érettségi után 1 év)

                        gazdaasszony-képzés (1,5 év)

1991-2000       általános mezőgazdasági szak „ Szekszárdi Kísérlet” névvel

  • Világbanki program

mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközép (4 év) 

és technikusi képzés (2 év)

1995-2009       közbiztonsági gimnázium (speciális előképzés, rendőri pályára orientál)

1997-től           sütő és cukrász, bor- és üdítőital-gyártó technikus

2001-től          gazdaképzés indult

2010                belügyi rendészeti szakközépiskola

Folyamatos volt a felnőtt képzés és az esti tanfolyamok szervezése.

 

 A képzési formák története

2000-2004      Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Intézet

 

2004                Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

 

2008                Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Dunántúli Agrár-szakképző Központ (FVM DASZK)

Csapó Dániel Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

 

2013                VM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd

 

2014                VM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

 

2014                FM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

 

2017                FM DASZK, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és

Kollégium

                        majd

                        FM DASZK, Csapó Dániel Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

2018                AM DASZK, Csapó Dániel Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

     Agrárminisztérium Dunántúli Agrárszakképző Központ,

         Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

2020                Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és    

                        Kollégium

                                        Déli Agrár Szakképző Centrum

     Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 

 


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium