SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/034 | 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Intézmény logo

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdasági technikus illusztráció

Mezőgazdaság és erdészet ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

Azon fiatalok számára ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, csoportmunka, vezetői készségek, hatékony döntéshozatalra, és modern technológiák alkalmazására való képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;
  • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;
  • anyag beszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;
  • beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
  • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégzi;
  • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;
  • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;
  • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;
  • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi;
  • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Tagozatkód:1201

A mezőgazdaság és erdészet ágazatban az öt év folyamán tanulóink szántóföldi növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. A gyakorlati alapképzésre jól felszerelt tangazdaságunkban van lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzésének lehetőségét biztosítja a tanulók számára.

A mezőgazdaság és erdészet ágazatban az öt év folyamán tanulóink szántóföldi növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. A gyakorlati alapképzésre jól felszerelt tangazdaságunkban van lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzésének lehetőségét biztosítja a tanulók számára.

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, valamint választhatnak az állattenyésztő és a növénytermesztő szakmairány közül 

választhatnak.

 

 

Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai,biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza atalajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő

 

tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

 

 Állattenyésztő szakmairány: Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban. Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.

 

 Növénytermesztő szakmairány: A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez, elemző és végrehajtó feladatokat lát el. A növények termesztésének környezeti feltételeit vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz. Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi anövénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a betakarításig, illetve az értékesítésig. A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési folyamatokat. Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet. Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket.


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.

Telefon: +36 74 311-277

E-mail: info@csaposuli.hu

OM azonosító: 036410/034


2024Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium